Co to jest coaching?

Coaching jest dla mnie wyjątkowym spotkaniem, relacją z drugim człowiekiem. To proces, który uwalnia potencjał i moc klienta, uświadamia, zatrzymuje przy ważnych tematach. To jedno z najcenniejszych i najciekawszych doświadczeń w moim życiu zawodowym.

Poniżej definicja Liz Hall bliska mojemu postrzeganiu coachingu.
Coaching umożliwia ludziom wykorzystanie ich mądrości, by pomóc im osiągnąć cele, poprawić wyniki, zyskać jasność, stać się bardziej samoświadomymi i świadomymi innych oraz rozwinąć odpowiedzialność za samych siebie. Jest to rozwojowy dialog, w którym coach zadaje klientowi umiejętne pytania.
Liz Hall „Uważny coaching”